Kontakt

STOWARZYSZENIE

e-mail: stowarzyszenie@sasiedzidlawesolej.org
tel. kom: +48 608 576 520

adres korespondencyjny:
ul. 1 Praskiego Pułku 38
05-075 Warszawa - Wesoła

GAZETKA SĄSIEDZKA

redakcja
tel. kom +48 608 576 520
e-mail: redakcja@sasiedzidlawesolej.org

ogłoszenia i reklama
Joanna Gorzelińska

tel. kom +48 608 576 520
e-mail: reklama@sasiedzidlawesolej.org


Konto bankowe:
Bank Pekao SA I O/Sulejówek
nr 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568


Dane Rejestrowe

Nazwa: Sąsiedzi dla Wesołej
Siedziba: ul. 1 Praskiego Pułku 38, 05-075 Warszawa - Wesoła

KRS: 0000216303,
NIP: 822-19-05-100