Stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie życia w  dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, tworzeniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków między jego mieszkańcami, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu życia wśród jego mieszkańców, a także przyczynianie się do rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej dzielnicy Wesoła oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 

Skład Zarządu

 

Rafał Rogowski - Prezes Zarządu

Magdalena Jędrzejewska Pyrzanowska - Wiceprezes

Karina Stefańska Białek - Wiceprezes

Agata Krasuska Zapadka - Sekretarz

Agnieszka Klembowska - Skarbnik

Grażyna Bany

Renata Mianowska

Iwona Bal

Paweł Jurgielewicz
Dane Rejestrowe

Nazwa:  Sąsiedzi dla Wesołej

Siedziba: ul. Raczkiewicza 38, 05-075 Warszawa - Wesoła

KRS: 0000216303, NIP: 822-19-05-100

Konto bankowe: Bank Pekao SA I O/Sulejówek 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568