Stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie życia w  dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, tworzeniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków między jego mieszkańcami, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu życia wśród jego mieszkańców, a także przyczynianie się do rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej dzielnicy Wesoła oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Zapraszamy Was serdecznie do współpracy
wpadajcie na kawę podczas naszych poniedziałkowych dyżurów,
w godzinach 18.00 - 20.00
(ul. 1 Praskiego Pułku 38, domofon 03).

 

Skład Zarządu

 

Joanna Gorzelińska
Prezes Stowarzyszenia

Magdalena Jędrzejewska - Pyrzanowska
Wiceprezes Stowarzyszenia

Karina Stefańska Białek
Wiceprezes Stowarzyszenia

Agnieszka Klembowska
Sekretarz
Członek Zarządu

Renata Mianowska
Członek Zarządu

Katarzyna Hornung
Członek Zarządu

Paweł Jurgielewicz
Skarbnik
Członek Zarządu

 
 

Agata Krasuska-Zapadka
Członek Zarządu


Dane Rejestrowe

Nazwa:  Sąsiedzi dla Wesołej

Siedziba: ul. Raczkiewicza 38, 05-075 Warszawa - Wesoła

KRS: 0000216303, NIP: 822-19-05-100

Konto bankowe: Bank Pekao SA I O/Sulejówek 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568